#Tryggsommer støttes også av

#Tryggsommer støttes også av

  • Arvid Gjerde AS
  • Mesta AS
  • Autovernmontasje AS
  • Nordnorsk Veisikring AS 
  • Vik/Ørsta AS
  • Oppland Stål AS 
  • Fjord Line AS
  • Trafikkdirigering AS

  • Total Trafikkhjelp AS

  • Xpress Vei og Følgesbil AS