#TryggSommer er et samarbeid mellom flere bedrifter og organisasjoner.

Vårt ønske og mål er å få ned antall farlige trafikkulykker på norske sommerveier.

Vi ønsker alle en god og trygg sommer!

Arrangør:
Samarbeidspartnere: